Autoktoninen

Esiintymispaikallaan kerrostunut (vrt. alloktoninen).