Ancylusjärvi

Itämeren jääkauden jälkeinen järvivaihe.