Anateksis

Metamorfoosissa tapahtuva kivilajien osittainen sulaminen.