Allerödkausi

Veiksel-jäätiköitymisvaiheen lopulla vallinnut suotuisan ilmaston kausi.