Obsidiaani

Ominaisuudet

Päämineraalit: Kvartsipitoisesta laavasta muodostunut kivilaji

Väri: Tumma

Raekoko: Hyvin pienirakeinen

Rakenne: Tiivis

Käyttö: Käyttöä korukivenä

Esimerkkikuvia

Lasimainen obsidiaani.
Tästä kuvasta havaitsee hyvin obsidiaanin simpukkamaisen murroksen.
Obsidiaania.
Lumihiutaleobsidiaani.
Nopeasti jähmettynyttä masuunikuonaa, joka muistuttaa vulkaanista lasia.
Lasia.
Lasia.

Oliviini

Ominaisuudet

Forsteriitti: Mg2SiO4

Fayaliitti: Fe2SiO4

Kiilto: Lasikiilto, rasvakiilto murrospinnoilla

Väri: Tavallisesti oliivinvihreä, pullonvihreä, ruskea tai punaruskea

Viirun väri: Valkoinen viiru

Kovuus: 6,5 – 7

Kidemuoto: Rombinen, kiteet harvinaisia, tavallisesti pyöreämuotoisten rakeiden kasaumina

Lohkeavuus: Epäselvä lohkeavuus, simpukkamainen murros

Ominaispaino: Fe-pitoisuuden mukaan 3,3 (Forsteriitti) – 4,1 (Fayaliitti) tonnia/m3

Magneettisuus: Ei ole magneettinen

Läpinäkyvyys: Läpikuultavasta läpinäkyvään

Esiintyminen tms: Oliviini on joissakin magmakivissä (peridotiitti, gabro, diabaasi, eräät vulkaaniset kivet) esiintyvä mineraali

Käyttö: Hyvä kiuaskivi, läpinäkyvää vihreää muunnosta peridoottia käytetään jalokivenä

Tuntomerkit: Väriltään oliivinvihreä, josta saanut nimensä

Esimerkkikuvia

Läpinäkyvää oliviinia sanotaan peridootiksi ja sitä käytetään jalokivenä.
Oliviini on väriltään oliivinvihreää.
Oliviinikiteitä. Läpinäkyvää oliviinia sanotaan peridootiksi ja sitä käytetään jalokivenä.
Läpinäkyvää oliviinia eli peridoottia.

Onkoliitti

Pieni, pyöreähkö, konsentrisesti kerroksellinen, karbonaateista syntynyt sedimentin/sedimentikiven rakenne, joka muistuttaa sipulia ja on syntynyt siniviherlevä- ja bakteeritoiminnan seurauksena.

Ontelo

Kivessä oleva kolo tai kuoppa, joka on bioklastisissa kivissä usein seurausta fossiiliin liukenemisesta.

Opaakki

Ohuthieessä läpinäkymätön, usein oksidi- tai sulfidimineraali.

Opaali

Kvartsityyppi (ks. Kvartsi)

Opaali syntyy saostumalla haihtuvista SiO2-pitoisista vesiliuoksista mikroskooppisen pieninä pallosina hiekkakiviin tai vulkaanisiin kivilajeihin. Myös kuumissa lähteissä voi syntyä opaalia. Opaali on amorfinen eli sitä ei esiinny kiteisessä muodossa. Opaali sisältää aina jonkin verran vettä, sitä voi olla opaalissa jopa 30 %. Opaalit voidaan jakaa kolmeen ryhmään; tavallisiin opaaleihin, tuliopaaleihin ja jalo-opaaleihin.

Ordoviikkikausi

Yksi paleotsooisen maailmankauden kausi, jota edelsi kambri ja jonka jälkeen alkoi siluuri. Alkoi 488 miljoonaa vuotta sitten ja kesti noin 44 miljoonaa vuotta. Kausi jaetaan ala-, keski- ja yläordoviikkikauteen. Tänä aikana syntyneitä kiviä nimitetään ordoviikkisysteemiksi.