Kainuu

Varhaisproterotsooinen stratigrafinen yksikkö, sijoittuu Itä-Suomessa Jatulin ja Sariolan väliin.

Kaleva

Varhaisproterotsooinen, stratigrafinen yksikkö.

Kalliomaa

Kallio, jota voi peittää alle metrin paksuinen maakerros, yleensä moreenia, kuvataan maalajikuviona maaperäkartassa.

Kallioperä

Kivilajeista koostuva maankuoren ylin osa, joka on osittain irtomaalajien, osittain veden peittämä.

Kambrikausi

Paleotsooisen maailmankauden vanhin kausi, 542-488 miljoonaa vuotta sitten.

Kames-maasto

Reunamuodostumien ja harjujen liepeille, kuolleen jään alueelle syntynyt lajittuneen aineksen kumpujen ja selänteiden muodostama maasto.