Eem-meri

Viimeistä Veiksel-jääkautta, edeltäneen interglasiaalikauden aikainen Itämeren merivaihe.

Ekstensio

Yleistermi maankuoressa tapahtuvalle venymiselle.

Eolinen

Tuulen aiheuttama, tuulen kuljettama.