Suomen Stratigrafian Komitea (SSK)

Suomen Kansallisen Geologian Komitean (SKGK) asettama asiantuntijakomitea Suomen Stratigrafian Komitea (SSK) on perustettu vuonna 2006. SSK:n tehtävänä on edistää hyvien stratigrafisten nimeämis- ja luokittelukäytäntöjen sekä täsmällisen geologisen terminologian toteutumista suomalaisessa geologisessa tutkimuksessa.

SSK koordinoi stratigrafiaan ja nimeämiskäytäntöihin liittyvää toimintaa Suomessa, ja pyrkii ongelmatilanteissa esittämään ratkaisuja stratigrafisen nimeämisen ja geologisen terminologian käytäntöihin. Se toimii kansallisten stratigrafisten luetteloiden (tietokannan) tieteellisenä ylläpitäjänä ja antaa formaalisen stratigrafisen yksikön statuksen geologisille yksiköille Suomen alueella. SSK voi antaa suosituksia ja hyväksyä kansallisia käsikirjoja ja normeja tavoitteensa edistämiseksi sekä järjestää tarpeen mukaan kokouksia stratigrafiasta ja siihen liittyvistä teemoista. SSK osallistuu ja seuraa kansainvälisten stratigrafisten komissioiden (esim. IUGS ja INQUA) toimintaa ja tiedottaa kansainvälisistä käytännöistä ja suosituksista Suomessa. Komitean alaisena työsenteee käytännön toiminnassa sekä Prekambrin että Kvartäärin erilliset työryhmät.

SSK:n jäsenten tulee edustaa geologian ja stratigrafian asiantuntemusta. Jäsenet valitaan niin, että alan keskeisten tutkimusorganisaatioiden edustus toteutuu.

Jäsenet 2020:
Kari Strand (Oulun yliopisto), (pj.)
Anu Kaakinen (Helsingin yliopisto)
Matti Räsänen (Turun yliopisto)
Raimo Lahtinen (Geologian tutkimuskeskus)
Jarmo Kohonen (Geologian tutkimuskeskus)
Juha Köykkä (Geologian tutkimuskeskus)
Juha Karhu (Helsingin yliopisto)
Juha Pekka Lunkka (Oulun yliopisto)
Markku Väisänen (Turun yliopisto)
Jaakko Auri (Geologian tutkimuskeskus), (siht.)

Ajankohtaista

  • Suomen stratigrafisen oppaan uudistustyö, liittyen prekambristen geologisten yksiköiden nimeämiseen, on käynnistynyt
  • Päivitetty kronostratigrafinen taulu (2020/01) ja sen uusi interaktiivinen versio ja applikaatio ovat esillä nyt IUGS:n alaisen ICS:n kotisivuilla (pdf)

Toimintakertomuksia

Yhteystiedot

sihteeri Jaakko Auri jaakko.auri(at)gtk.fi, jolta voi kysellä esimerkiksi kokousten pöytäkirjoja.

Opetukseen sopivia artikkeleita sanomalehtien tiedesivuilla

Perttu Mikkola ja Jouko Parviainen, Tekniikan maailma 3.9.2017
Miten Suomi syntyi?

Jussi Konttinen HS Kuukausiliite 3.9.2016
Helsinki, Euroopan kallioisin pääkaupunki

Johanna Junttila HS Tiede 7.9.2017
Suomen ensimmäinen rautameteoriitti

Timo Paukku HS Tiede 13.12.2017
Mannerliikunnot

Timo Paukku HS Tiede 24.1.2018
Jalokivet Suomessa

Timo Paukku HS Tiede 21.2.2018
Tulivuoret

Jukka Hildén HS Tiede 14.3.2018
Kasvit ilmentävät mineraaleja

Niko Kettunen HS Tiede 25.7.2018
Geologiset aikakaudet

Pekka Nurmi Materia 1/2020
Suomen kallioperän rikkaudet

Suomalaisia oppiaineistoja

Geologiaa helposti (Itä-Suomen yliopisto). Käsikirja opettajille geologian perusteista ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Merenranta kutsuu opaskirja
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja toinen aste

Retkenjärjestäjän opas
Sopii myös kiviretkien järjestäjälle

Need-hankkeen opetusmatateriaalit (Itä-Suomen yliopisto). Kansainvälisessä NEED-hankkeessa tuotettiin geologia-aiheisia opetuskokonaisuuksia, jotka kytkeytyvät koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöhin: Suomen Kivikeskukseen Juuassa sekä Kolin, Leivonmäen ja Linnansaaren kansallispuistoihin.

Suomen kallioperä -opetusmateriaali (GTK). Sivulle on koottu GTK:n tuottama opetusmateriaali Suomen kallioperästä, joka on tarkoitettu erityisesti koululaisille (yläaste ja lukio), opiskelijoille ja maantieteen opettajille.

Suomen kallioperä e-kirja (Suomen Geologinen Seura).

Ilmasto-opas.fi. Ilmastonmuutostietoa kokoavalla Ilmasto-opas.fi -sivustolla on esitetty  esimerkiksi Maapallon ilmastohistoria -moduuli, joka havainnollistaa eri aikakausien ilmasto-olosuhteita.

Kivikone kivien tunnistamiseen.

Interaktiivinen mineraalinmäärityskaavio (Oulun yliopisto).

Virtuaalainen kivinäyttely (GTK). Kierrettävissä digitaalikuvissa voit katsoa näytteitä eri suunnista sekä lähempää että kauempaa.

Suomen mineraalit e-kirja (GTK).

Mineralogian perusteet e-kirja (Oulun yliopisto).

Suomen korukivet e-kirja (GTK). Katso myös sivuston materiaalit ja ohjeet liittyen korukivien hiontaan: Johdatus korukiviin, Korukivien hionta ja Korukivien hiontavaiheet.

Retkeilijän kiviopas (GTK).

Kivi- ja mineraalinäytteiden vaarallisuus (GTK). Selvitys kiviharrastajille ja kouluille.

Perustietoa uraanista (GTK).

Nettilinkit

Geologian tutkimuskeskus GTK

GTK:n Kivinäyte -sivusto

Luonnontieteellisiä museoita

Geologia suomalaisissa yliopistoissa

Geologian opiskelijoiden ainejärjestöjä

Geologian alan ydistyksiä ja seuroja

Geologian alaan liittyviä säätiöitä

Kiviharrastus

NEED-hankkeen opetusmateriaalit (Itä-Suomen yliopisto)

Kansainvälisessä NEED-hankkeessa tuotettiin geologia-aiheisia opetuskokonaisuuksia, jotka kytkeytyvät koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöhin: Suomen Kivikeskukseen Juuassa sekä Kolin, Leivonmäen ja Linnansaaren kansallispuistoihin.

Opetuskokonaisuudet ja oppimateriaalit:

 

Kivet ympärillämme -opetuskokonaisuus (Suomen Kivikeskus)
Kolin kansallispuisto
Luupään lenkin geologinen polku (Leivonmäen kansallispuisto)
Rantasalmen geokulttuuripolku
Paikkatietopohjaiset (GIS) tehtävät Kolille
Paikkatietopohjaiset (GIS) tehtävät Leivonmäelle
Saimaa – Pielisen alueen geologiaselvitys

Suomen kallioperä – opetusmateriaali (GTK)

GTK

Sivulle on koottu GTK:n tuottama opetusmateriaali Suomen kallioperästä, joka on tarkoitettu erityisesti koululaisille (yläaste ja lukio), opiskelijoille ja maantieteen opettajille. Aineisto koostuu kuudesta diasarjasta (pdf-muodossa):

Erittäin lyhyt ja yksinkertaistava johdatus erittäin pitkään ja monimutkaiseen aiheeseen

Arkeeinen aika eli 2500 miljoonaa vuotta vanhemmat tapahtumat

Karjalaiset muodostumat eli vanhan mantereen päälle kerrostuneet sedimentit ja vulkaniitit

Svekofenniset kivilajit eli Etelä- ja Keski-Suomen synty

Rapakivet eli Suomen nuorimmat laaja-alaiset syväkivi-intruusiot

Rapakiviä nuoremmat tapahtumat eli viimeiset 1500 miljoonaa vuotta