Yleistä NEED -hankkeesta

Northern Environmental Education Development (NEED) oli kansainvälinen hanke, joka sai rahoitusta EU:n Northern Periphery -ohjelmasta. Hankkeessa oli mukana neljä maata: Suomi, Islanti, Irlanti ja Norja.

NEED -hankkeen tavoitteena oli tehostaa geologisen tiedon opetuskäyttöä luomalla uusia opetuskokonaisuuksia ja kehittämällä geotietoon pohjautuvia oppimisympäristöjä. Geologista tietoa hyödynnettiin myös matkailun tarpeisiin ja siten parannettiin matkailun toimintaedellytyksiä.

Hankkeessa tuotettiin geologiseen tietoon pohjautuvia opetuskokonaisuuksia ja oppimateriaaleja, joita käytetään hankkeen luontokohteissa, kuten Suomen Kivikeskuksessa Juuassa sekä Kolin, Leivonmäen ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä vastaavissa luontokohteissa muissa osallistujamaissa. Ideana on, että kohteiden vierailijat oppivat kiinnostavalla tavalla uusia asioita geologiasta ja sen merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle.