Ilmasto-opas.fi

Ilmasto-opas.fi-sivusto kokoaa yhteen osoitteeseen ja yhtenäiseen muotoon käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta.

Sivuston tarkoitus on yhteiskunnan ja kansalaisten tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Verkkosivusto auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja tiedon jäsentämisessä. Tavoitteena on, että ilmastonmuutostiedon tarvitsijat löytävät tarvitsemansa tiedon nopeasti ja helposti.

Ilmasto-opas.fi tarjoaa ilmastonmuutostietoa myös ruotsiksi (Klimatguiden.fi) ja englanniksi (Climateguide.fi).

Ilmasto-opas.fi-verkkopalvelun sisällöstä ja ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus sekä Aalto-yliopisto.

Ilmasto-opas –sivusto

 

Maapallon ilmasto-mullistukset

Ilmasto-opas -sivustolla on esimerkiksi esitetty Maapallon ilmastohistoria –moduuli, joka havainnollistaa eri aikakausien ilmasto-olosuhteita.

Ilmaston vaihtelut 4,6 miljardin vuoden aikana ovat muokanneet elämän kehitystä. Maapallolla on ollut useita kuuman ilmastovaiheen kausia ja ainakin kuusi erillistä miljoonia vuosia kestänyttä kylmää jäätiköitymisvaihetta. Parhaillaan elämme viimeisimmän kylmän jäätiköitymisvaiheen aikakautta, joka alkoi runsaat 30 miljoonaa vuotta sitten Etelämantereen jäätyä eristyksiin eteläiselle napa-alueelle.

Maapallon koko olemassa olon kattavaan aikajanaan on viitteellisesti merkitty joitakin tunnettuja elämän kehityksen sekä mannerlaattojen liikettä kuvaavien supermannerten muodostumisen vaiheita. Mannerlaattojen hidas liike on yksi tärkeimmistä maapallon ilmastohistoriaan vaikuttaneista tekijöistä. Vuosimiljoonien kuluessa mantereet ovat vuoronperään erkaantuneet ja yhdistyneet laajoiksi manneralueiksi tai supermantereiksi, joista toistaiseksi viimeisin oli Pangea.

Maapallon ilmastohistoria -moduuli