Kidejärjestelmät

Seitsemän kidejärjestelmää

Granaattikide 
Kvartsikide 
Rikkikiisukide 

Mineraalit luokitellaan kidemuodon symmetrian perusteella seitsemään kidejärjestelmään:

1. Kuutiollinen
2. Tetragoninen
3. Trigoninen
4. Heksagoninen
5. Rombinen
6. Monokliininen
7. Trikliininen.
Kiteet ovat ainoita matemaattisia muotoja, joita luonto voi muodostaa. Kiderakenteen säännöllisyys voi näkyä kiteen ulkoisessa muodossa siten, että kiteellä on säännöllisiä ja symmetrisiä luonnon kidepintoja. Nämä tasaiset kidepinnat ovat aina tietyssä asemassa toisiinsa nähden. Myös niiden väliin jäävät kulmat ovat täsmälleen toistensa suuruisia.
 
Kiteen muodostuessa atomit voivat asettua toistensa suhteen vain näillä seitsemällä eri tavalla. Kiteen kuvaamiseksi kuvitellaan niihin kideakselit, joiden keskus (origo) on kiteen keskellä ja joihin nähden kidepinnat ovat määrätyssä asennossa. Jo pieninkin kiteen siru sisältää aineen kiteisen olomuodon kaikki ominaisuudet. Kiteen rakenteessa on aina poikkeamia säännönmukaisuudesta, eli ns. virheitä. Kiteiden muodostuminen eli kiteytyminen voi tapahtua sulista aineista, liuoksista, höyryistä tai kiinteässä tilassa. Melkein kaikki puhtaat alkuaineet ja niiden yhdisteet voivat muodostaa kiteitä. Kiteytyminen on hyvin hidas prosessi ja voi kestää jopa miljoonia vuosia.

Mineraalit kiteytyvät seitsemän eri kidejärjestelmän mukaisesti. Jo pienikin mineraalihiukkanen pyrkii kiteytymään sille tyypilliseen kidemuotoon. Kiteytyminen voi kestää jopa miljoonia vuosia.
 

1. Kuutiollinen

Kuutiollinen kidejärjestelmäKuutiolliseen kidejärjestelmään kuuluvissa kiteissä on kolme kideakselia, jotka ovat kaikki yhtä pitkiä ja kohtisuorassa toisiaan vasten. Esimerkkejä: timantti, granaatti, fluoriitti, kromiitti, rikkikiisu ja lyijyhohde.

Erilaisia kuutiollisen kidejärjestelmän mineraalien kidemuotoja
(mineraalin nimen näet, kun viet hiiren osoittimen kiteen päälle):

 

 mt_ignore:almandiini2_kuut.gif mt_ignore:almandiini_kuut.gif  mt_ignore:fluoriitti2_kuut.gif  mt_ignore:fluoriitti_kuut.gif mt_ignore:kromiitti_kuut.gif  mt_ignore:lyijyhohde_kuut.gif
 mt_ignore:magnetiitti1_kuut.gif  mt_ignore:rikkikiisu1_kuut.gif  mt_ignore:rikkikiisu2_kuut.gif  mt_ignore:sodaliitti_kuut.gif  mt_ignore:spinelli_kuut.gif  mt_ignore:timantti_kuut.gif

2. Tetragoninen

mt_ignore:tn_tetragoninen.gifTetragonisessa kiteessä on kolme toisiaan vastaan kohtisuorassa olevaa akselia, joista kaksi on keskenään yhtä pitkiä. Esimerkkejä: kuparikiisu, scheeliitti ja zirkoni.Erilaisia tetragonisen kidejärjestelmän mineraalien kidemuotoja
(mineraalin nimen näet, kun viet hiiren osoittimen kiteen päälle):

 mt_ignore:kassiteriitti_tetrag.gif mt_ignore:scheeliitti_tetra.gif  mt_ignore:zirkoni_tetrag.gif  

3. Trigoninen

mt_ignore:tn_heksagoninen.gifTrigonisessa kiteessä on neljä akselia, joista kolme leikkaa toisensa 60° kulmassa. Nämä kolme akselia ovat keskenään samassa tasossa ja samanmittaisia. Neljäs erimittainen alseli on kohtisuorassa muita vastaan. Esimerkkejä: kalsiitti, dolomiitti, magnesiitti, turmaliini ja kvartsi.


Erilaisia trigonisen kidejärjestelmän mineraalien kidemuotoja
(mineraalin nimen näet, kun viet hiiren osoittimen kiteen päälle):

 mt_ignore:dolomiitti_trigon.gif  mt_ignore:hematiitti_trigon.gif mt_ignore:kalsiitti1_trigon.gif mt_ignore:kalsiitti2_trigon.gif  mt_ignore:korundi_trigon.gif  
 mt_ignore:magnesiitti_trigon.gif  mt_ignore:rodokrosiitti_trigon.gif  mt_ignore:turmaliini_trigon.gif mt_ignore:kvartsi1_heksag.gif    

4. Heksagoninen

mt_ignore:tn_heksagoninen.gifHeksagonisella kiteellä on samanlainen akseliristikko kuin trigonisella kiteellä, mutta yksinkertaisen heksagonisen kiteen poikkileikkaus on kuusikulmio. Normaali lyijykynän muoto on heksagoninen prisma. Esimerkkejä: apatiitti, berylli, grafiitti ja molybdeenihohde.


Erilaisia heksagonisen kidejärjestelmän mineraalien kidemuotoja
(mineraalin nimen näet, kun viet hiiren osoittimen kiteen päälle):

mt_ignore:apatiitti_heksa.gif  mt_ignore:berylli_heksag.gif  mt_ignore:grafiitti_heksag.gif  mt_ignore:molybdeenihohde_heksag.gif  

5. Rombinen

 

mt_ignore:tn_rombinen.gifRombisessa järjestelmässä kolme eripituista akselia ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan. Esimerkkejä: andalusiitti, krysoberylli, oliviini, stauroliitti, kordieriitti ja topaasi.Erilaisia rombisen kidejärjestelmän mineraalien kidemuotoja
(mineraalin nimen näet, kun viet hiiren osoittimen kiteen päälle):

mt_ignore:andalusiitti_orthoromb.gif mt_ignore:kordieriitti_orthoromb.gif  mt_ignore:krysoberylli_orthoromb.gif  mt_ignore:oliviini_orthoromb.gif mt_ignore:stauroliitti1_orthoromb.gif mt_ignore:stauroliitti2_orthoromb.gif
 mt_ignore:topaasi_orthoromb.gif          

6. Monokliininen

mt_ignore:tn_monokliininen.gifMonokliinisessa järjestelmässä on kolme eripituista akselia, joista kaksi leikkaa toisensa vinosti ja kolmas on kohtisuorassa niiden tasoa vastaan. Esimerkkejä: osa maasälvistä, biotiitti, muskoviitti, kipsi, serpentiini ja talkki.Erilaisia monokliinisen kidejärjestelmän mineraalien kidemuotoja
(mineraalin nimen näet, kun viet hiiren osoittimen kiteen päälle):

 mt_ignore:aktinoliitti_mono.gif mt_ignore:atsuriitti_mono.gif mt_ignore:biotiitti_mono.gif mt_ignore:diopsidi_mono.gif mt_ignore:epidootti_mono.gif  mt_ignore:jadeiitti_mono.gif
 mt_ignore:kipsi1_mono.gif  mt_ignore:kipsi2_mono.gif  mt_ignore:orthoklas_mono.gif  mt_ignore:sanidin_mono.gif  mt_ignore:talkki_mono.gif  

7. Trikliininen

 

mt_ignore:tn_trikliininen.gifTrikliinisessa järjestelmässä kaikki kolme akselia ovat eri pituisia ja leikkaavat toisiaan vinosti. Esimerkkejä: osa maasälvistä, kyaniitti, rodoniitti, turkoosi ja wollastoniitti.

Erilaisia trikliinisen kidejärjestelmän mineraalien kidemuotoja
(mineraalin nimen näet, kun viet hiiren osoittimen kiteen päälle):

 mt_ignore:kyaniitti_trikl.gif  mt_ignore:oligoklas_trikl.gif  mt_ignore:rodoniitti_trikl.gif mt_ignore:turkoosi_trikl.gif mt_ignore:wollastoniitti_trikl.gif